बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
nepal
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
यो चितवनको हाम्रो भवन हो
यो चितवनको हाम्रो भवन हो
हाम्रो टोलीलाई भेट्नुहोस्
हाम्रो टोलीलाई भेट्नुहोस्

पछिल्लो सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना गाईभैसी ब्लक कार्यक्रममा सहभागी हुने सूचना
डाउनलोड
आ.व.०७८/०७९ मा सञ्चालन गर्नु पर्ने विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका प्रस्तावहरुको नतिजा प्रकाशन २०७८/१२/१५
डाउनलोड
पशुपन्छी तथा मत्स्यमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण सम्बन्धी सूचना 2078,मिति २०७८/१०/१०
डाउनलोड
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना व्यवसायिक उत्पादन केन्द्र(व्लक) विकास कार्यक्रम को सूचना २०७८।०८।१४
डाउनलोड
पशुपन्छी तथा मत्स्य मिसन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सूचना २०७८/०७/२९
डाउनलोड

प्रकाशनहरु

वार्षिक पुस्तिका आ.व.०७८/०७९
डाउनलोड
दुध संकलन बैक स्थापना कार्यन्वयन कार्यविधि २०८०
डाउनलोड
साईलेज प्रोत्सान तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९
डाउनलोड
यान्त्रिकरण कार्यविधि २०७५ यन्त्र उपकारणको लागि
डाउनलोड
वार्षिक पुस्तिका ०७६/०७७
डाउनलोड
उत्ऩादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुिलयतपूर्जिण ऋण लगानी कार्यविधि २०७७
डाउनलोड
यान्त्रिकरण कार्यविधि २०७५ यन्त्र उपकारणको लागि
डाउनलोड
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल
डाउनलोड
दुध संकलन केन्द्र, २०७७
डाउनलोड
जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रम ०७७
डाउनलोड
दुग्ध पदार्थ यान्त्रिकरण, २०७७
डाउनलोड
साझेदारीमा बाच्छी स्रोत केन्द्र, २०७७
डाउनलोड
कृषि-पशुपन्छी कार्यबिधी
डाउनलोड
वार्षिक पुस्तिका ०७५/७६
डाउनलोड
आवेदन फाराम अनुसूचीहरु
डाउनलोड

वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत ,दशौ तह

श्री सुशील के.सी.
श्री सुशील के.सी.
मोबाईल: 9855065176 इमेल: kcsushil50@gmail.com

पशु विकास अधिकृत

डा रामचन्द्र आचार्य
डा रामचन्द्र आचार्य
मोबाईल: ९८४५१७८६८६ इमेल: rcacharya.ram@gmail.com

कार्यालय भएकाे स्थान

सम्पर्क ठेगाना

बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन