बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
nepal
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन

हाम्रो लक्ष्य

गुणस्तरीय पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन

  • स्वच्छ  एवम्  गुणस्तरीय पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा जिल्लालार्इ आत्मनिर्भर बनार्इ खाद्य तथा पोषण सुरक्षणमा सहयोग गर्ने।
  • दिगो भूमि ब्यवस्थापन, कृषि र सहकारीको माध्यमबाट प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर वनाई उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने ।
  • पशुपन्छीपालन तथा मत्स्यपालन व्यवसायलाइ व्यवसायीकरण प्रतिस्पर्धि वनाइ पशुपन्छी र मत्स्य जन्य पर्दाथमा प्रदेशलाइ आत्मानिर्भर वनाइ निर्यात प्रर्वद्धन