बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
nepal
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
don't remove
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय वशुन्धरा हुमागाई ज्यू बाट भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनको निरिक्षण
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय वशुन्धरा हुमागाई ज्यू बाट भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनको निरिक्षण
ग्यालरी हेर्नुहोस्
4
don't remove
डा.दयाराम चापागाईको सेवाबाट विदाई ७८/७/१०
डा.दयाराम चापागाईको सेवाबाट विदाई ७८/७/१०
ग्यालरी हेर्नुहोस्
6
don't remove
श्रीमान् सचिव डा. शरण कुमार पाण्डे ज्यूको स्वागत
श्रीमान् सचिव डा. शरण कुमार पाण्डे ज्यूको स्वागत
ग्यालरी हेर्नुहोस्
4
don't remove
कार्यक्रमका झलकहरु
कार्यक्रमका झलकहरु
ग्यालरी हेर्नुहोस्
21