बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
nepal
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन

सूचना

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना गाईभैसी ब्लक कार्यक्रममा सहभागी हुने सूचना
सोमवार, बैशाख १९, २०७९
डाउनलोड
आ.व.०७८/०७९ मा सञ्चालन गर्नु पर्ने विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका प्रस्तावहरुको नतिजा प्रकाशन २०७८/१२/१५
बुधबार, चैत्र १६, २०७८
डाउनलोड
पशुपन्छी तथा मत्स्यमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण सम्बन्धी सूचना 2078,मिति २०७८/१०/१०
बुधबार, माघ १२, २०७८
डाउनलोड
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना व्यवसायिक उत्पादन केन्द्र(व्लक) विकास कार्यक्रम को सूचना २०७८।०८।१४
मङ्लबार, मंसिर १४, २०७८
डाउनलोड
पशुपन्छी तथा मत्स्य मिसन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि सूचना २०७८/०७/२९
सोमवार, कार्तिक २९, २०७८
डाउनलोड
पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८
सोमवार, कार्तिक २९, २०७८
डाउनलोड
०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित २०७८/०७/१७
बुधबार, कार्तिक १७, २०७८
डाउनलोड
पशुपन्छी तथा मत्स्य मिसन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८/७९
आइतवार, कार्तिक १४, २०७८
डाउनलोड
अति विपन्न कृषक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८/७९
आइतवार, कार्तिक १४, २०७८
डाउनलोड
आ.व.०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कार्यविधि
आइतवार, कार्तिक १४, २०७८
डाउनलोड
दुध लिटरमा आधारीत अनुदान सूचना ०७७/०७८
आइतवार, माघ ११, २०७७
डाउनलोड
सूचना नं.३ को सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको आशय पत्र २०७७/८/१४
आइतवार, मंसिर १४, २०७७
डाउनलोड
सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको आशय पत्र २०७७/८/१४
आइतवार, मंसिर १४, २०७७
डाउनलोड
सुचना सच्याईएको
सोमवार, कार्तिक १७, २०७७
डाउनलोड
घाँसको नर्सरी स्थापना लगायत अन्य प्रस्ताव आव्हान०७७/७/५
मङ्लबार, कार्तिक ४, २०७७
डाउनलोड
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना ,प्रस्ताव आव्हान २०७७/७/५
मङ्लबार, कार्तिक ४, २०७७
डाउनलोड
उपचार कक्ष तथा ट्रेविज, तालिम कक्षको सुधार तथा व्यवस्थापन र प्रयोगशाला भवन मर्मत संम्भार सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७७/०७/०३
आइतवार, कार्तिक २, २०७७
डाउनलोड