बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
nepal
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
बागमती प्रदेश सरकार कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

भरतपुर, चितवन
यान्त्रिकरण कार्यविधि २०७५ यन्त्र उपकारणको लागि
डाउनलोड
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल
डाउनलोड
दुध संकलन केन्द्र, २०७७
डाउनलोड
जिल्लाबाट सञ्चालित कार्यक्रम ०७७
डाउनलोड
दुग्ध पदार्थ यान्त्रिकरण, २०७७
डाउनलोड
साझेदारीमा बाच्छी स्रोत केन्द्र, २०७७
डाउनलोड
कृषि-पशुपन्छी कार्यबिधी
डाउनलोड